top of page

STRATEGI

Analysere kunders og målgruppes atferd, media vaner, ønsker og behov. Skape en effektiv kommunikasjon​.

Innsikt og analyse | Merkevarestrategi | Kommunikasjonsstrategi | SEO-strategi

KREATIV

Utvikler kreative konsepter som forteller merkevarens unike historie gjennom aktiviteter, språk og design.

Annonser | Film | Animasjoner | Kampanje materiell | SoMe | DM | Radio | Event

DESIGN

Grafisk designprofil tydeliggjør bedriftens personlighet.

Identitetsdesign | Logo | Grafisk design | Web design | Digitale annonser | Plakater | Brosjyrer | Visittkort | Messemateriell |  Emballasje | Skilt

bottom of page